آپارتمان های قبرس

  1. خانه
  2. پروژه های قبرس شمالی
  3. آپارتمان های قبرس
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.06 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.06

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 127،000 پوند
تا : 390،000 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.07 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.07

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 129.900 پوند
تا : 599.900 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.08 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.08

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 369.950 پوند
تا : 469.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.09 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.09

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 349.950 پوند
تا : 369.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.113 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.113

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 140.950 پوند
تا : 165.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.152 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.152

منطقه : اروپایی
اسکله
نوع: مسکونی
از : 80.385 پوند
تا : 747.385 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.17 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.17

منطقه : اروپایی
قاضی ماگوسا
نوع: مسکونی
از : 140.000 پوند
تا : - پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.85- اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.85

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 159.950 پوند
تا : 199.950 پوند
فهرست
خانه
خرید ملک
مقالات
تماس با ما