خرید پروژه ویلایی CYP.111 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.111

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 319.000 پوند
تا : 385.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.13 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.13

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 148.500 پوند
تا : 968.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.14 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.14

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 385.000 پوند
تا : 395.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.19 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.19

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 990.000 پوند
تا : 990.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.60 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.60

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 639.000 پوند
تا : 2.389.000 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.76 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.76

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 1.199.950 پوند
تا : 1.299.950 پوند
خرید پروژه ویلایی CYP.86 قبرس شمالی - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

پروژه ویلایی CYP.86

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 126.500 پوند
تا : 306.500 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.06 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.06

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 127،000 پوند
تا : 390،000 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونیCYP.07 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.07

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 129.900 پوند
تا : 599.900 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.08 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.08

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 369.950 پوند
تا : 469.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.09 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.09

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 349.950 پوند
تا : 369.950 پوند
خرید آپارتمان مجتمع مسکونی CYP.113 - اویم استانبول
مناسب اخذ شهروندی

مجتمع مسکونی CYP.113

منطقه : اروپایی
گیرنه
نوع: مسکونی
از : 140.950 پوند
تا : 165.000 پوند
فهرست
خانه
خرید ملک
مقالات
تماس با ما